History

History [Kasaysayan]

30070765_10210305914158900_1998575791_oPHISO was established on 22 September 2015 by an open letter written by Dr. Nassef Manabilang Adiong which he circulated among IR scholars in the Philippines, and whose respondents became the core group and officers of the organization. By the end of September, PHISO’s official website was launched. This was followed by the signing of the charter on October 25 and the creation of a board of advisers by the end of November 2015, where the 7th of November is considered as the general assembly. With the indefatigable efforts of Frances Antoinette Cruz, the Articles of Incorporation and By-Laws of PHISO were duly approved by the Securities and Exchange Commission (SEC) of the Republic of the Philippines on 01 April 2016. In addition, PHISO received its Mayor’s Permit and Barangay Clearance on the 10th and 25th of April 2017, respectively. While on 04 May 2017, the Certificate of Registration from the Bureau of Internal Revenue (BIR) was issued. Major activities, the biennial international conference and the biennial international workshop, are held alternately every November. This is also in relation to membership’s validity which starts on November 01 and ends on October 31 the following year.

[Ang PHISO ay itinatag noong ika-22 ng Setyembre taong 2015 sa pamamagitan ng isang bukas na liham ni Dr. Nassef Manabilang Adiong para sa mga Pilipinong nananaliksik sa ugnayang pandaigdig. Ang mga tumugon ay nagsilbing tagapagtatag kasapi at pamunuan ng PHISO. Ang opisyal na website ay inilunsad noong katapusan ng Setyembre ng nasabing taon. Sinundan ito ng paglagda ng saligang batas noong ika-25 ng Oktubre at paglikha ng Lupon ng mga Tagapayo noong Nobyembre taong 2015, kung saan ang ika-7 ng Nobyembre ay araw ng pagpupulong ayon sa pagrehistro sa SEC. Dahil sa di matawarang abilidad ni Frances Antoinette Cruz, ang mga artikulong pang-korporasyon at saligang batas ng PHISO ay inaprubahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ng Republika ng Pilipinas noong ika-1 ng Abril taong 2016. Noong ika-10 at ika-25 ng Abril taong 2017 ay natanggap ng PHISO ang Pahintulot ng Alkalde (Mayor’s Permit) ng Marikina at Pahintulot ng Barangay (Barangay Clearance) ng nabanggit na lungsod. Gayundin ang Sertipiko ng Rehistro na iginawad ng Kawanihan ng Rentas Internas noong ika-4 ng Mayo 2017. Ang pang-internasyonal na kumperensya at sanayang nagbibigay diin sa palitang-kuro ay mga pangunahing aktibidades na magkahaliling isinasagawa sa tuwing darating ang buwan ng Nobyembre. Kaugnay rito ang bisa ng pagiging kasapai na nagsisimula sa unang araw ng Nobyembre hanggang katapusan ng Oktubre ng susunod na taon. ]

miko-manulid-18large-1522664128

17240310_10210578929660906_4404005800788201987_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: