Win the “International Studies in the Philippines” book

Win a hardcover copy of International Studies in the Philippines: Mapping New Frontiers in Theory and Practice (2020) by answering this question: “In not more than 750 words, how and in what ways Filipinos can decolonize knowledge?” If your preferred language is not English or Filipino, submit your entry with English or Filipino translation.

Only Filipinos aged 16-32 residing in the Philippines are eligible to join the contest. We will pick top three answers and mail them the book after identity verification. Entries are due on September 30, 2020. To join, click https://forms.gle/JJPQkZ1S3WbfPYcDA.

Manalo ng isang aklat na pinamagatang International Studies in the Philippines: Mapping New Frontiers in Theory and Practice (2020) sa pamamagitan ng pagsagot sa katanungang ito: “Sa hindi hihigit sa 750 na mga salita, papaano at sa anong mga pamamaraang maisasagawa ng mga Pilipino na magkaroon ng dekolonismong kaalaman at kalinangan?” Kung ang kinalakhang wika ay hindi sa Ingles o Tagalog, nirerekomenda naming may karampatang salin sa Ingles o Tagalog ang inyong pagsagot.

Tanging mga Pilipino lang na may edad na 16-32 at naninirahan sa Pilipinas ang maaaring lumahok sa patimpalak. Kami ay pipili ng tatlong nangungunang sagot at ipapadala sa kanilang tirahan ang aklat matapos mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Ang huling araw ng pagsumite ng sagot sa katanungan ay sa ika-30 ng Setyembre taong 2020. Upang makasali sa patimpalak, mariing tumungo sa https://forms.gle/JJPQkZ1S3WbfPYcDA.

Please take note that the result decided by the board of judges is strictly unappealable. For inquiries (mga katanungan), please email us at contact@phiso.org.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: